Byrådskandidater

9. november 2017

Thomas Andresen

Thomas Andresen

Borgmester
E-mail: tand@aabenraa.dk
Telefon: 40 15 45 50 

Alder: 53 år

Gift med dagplejer Vivi, uddannet bygningsingeniør og borgmester

Jeg er optaget af god ældrepleje, tidssvarende folkeskoler, bedre normeringer i daginstitutioner og optimale rammebetingelser for erhvervslivet. Vækst og velfærd bl.a. med afsæt i Apple og mulighederne af at blive førende i Danmark med arbejdspladser indenfor digital teknologi. Der er sket en synlig positiv udvikling i kommunen i de seneste 4 år. Det arbejde vil jeg videreføre. FRANK BOMBERG ANDERSEN

Byrådskandidat
E-mail: flba@live.dk
Telefon: 41 41 86 54

Alder: 44

Kandidat i Rødekro.

Gift med Lone, sammen har vi 2 døtre der begge går på Hærvejsskolen.

 

Jeg arbejder med dyrevelfærd og kvalitetsstyrings opgaver inden for landbruget, primært inden for svin og mink.

I de sidste 3 1/2 år har jeg været aktiv i skolebestyrelsen på Hærvejsskolen og som instruktør ved Rødekro og Genner Skytteforeninger

 

Mærkesager:

· NY SVØMMEHAL I RØDEKRO
Den nuværende svømmehal er lige blevet levetidsforlænget i 5-7 år, kan vi i Rødekro området leve med den usikkerhed?
Det mener jeg ikke, vi skal drømme stort. Jeg vil arbejde på at der etableres en ny svømmehal i Rødekro, gerne med
50 m. baner, i Fladhøj området.

· BEDRE FORHOLD FOR BLØDE TRAFIKANTER
Jeg vil arbejde for:
• At sikre skolevejene fra hele byen til Hærvejsskolen
• At der etableres en sikker cykelvej mellem Hellevad og Rødekro. 

· UDVIKLING AF LOKALOMRÅDERNE:
Jeg vil arbejde for at der bliver bedre forhold til vore unge på 14-18 år. Der skal laves en brugerundersøgelse, og kommunen skal
understøtte de lokale initiativer, der kan gennemføres.

 


FRANK BOMBERG ANDERSEN

Andreas Bonde

Andreas Bonde

Byrådskandidat
E-mail: andreasb@bbsyd.dk
Telefon: 51 74 37 65

53 år 
Landmand
Gift med Lise Lotte 
2 skolesøgende børn  
Bor i Uge

Kirsten Nørgård Christensen

Byrådskandidat
E-mail: knc@aabenraa.dk
Telefon: 51 31 44 75

54 år

Jeg har nu i snart 20 år været medlem af byrådet. I den igangværende byrådsperiode er jeg formand for Børne- & Uddannelsesudvalget, medlem af Økonomiudvalget og gruppeformand for Venstres Byrådsgruppe. I mit civile liv er jeg kreditchef i Sydbank i Aabenraa. Jeg er samlevende med Jens som er pedel på plejehjemmet Enggården.

 

Velstand og velfærd hænger uadskilleligt sammen, og for Venstre i Aabenraa gælder det vel at mærke i hele kommunen. Vi kender ikke til udkantskommune, men vil arbejde for at aktive lokalsamfund, med lokal forankring, understøttes i deres udvikling. Jeg vil arbejde for en sund økonomi i Aabenraa Kommune, og arbejde ambitiøst for at skabe gode liberale løsninger for alle borgere. Jeg vil med andre ord først bruge pengene når de er tjent, og det forudsætter sunde og gode rammebetingelser for vores virksomheder.

 

Jeg vil arbejde for:

- renovering og udbygning af Bylderup 

- renovering og udbygning af gymnastiksal på Ravsted Børneunivers

- mere personale i ældreplejen

- tablets til alle elever i kommunens folkeskoler

- investere i faste, sikre og hurtige IT-netværk på alle folkeskoler

- bedre normeringer med faguddannet personale i daginstitutioner

- frihed til pasning af eget barn i hjemmet

- afskaffelse af byggesagsgebyrer for frivillige

- cykelsti fra Bylderup Bov til Rens

- bibeholde plejehjem i nærområderne - herunder Enggården i Bylderup Bov

- fokus på nedrivning af faldefærdige bygninger

Kirsten Nørgård Christensen

Charlotte Daabeck

Charlotte Daabeck

Byrådskandidat
E-mail: c-daabeck@hotmail.com
Telefon: 93 99 29 35

Produktionsmedarbejder

Bovrup


Jeg vil arbejde for at farten sættes ned i beboelsesområder med børnefamilier.


Jeg går ind for mere smidige regler omkring skiltning for lokale forretninger i de mindre byer.


Den nyanlagte cykelsti mellem Bovrup og Felsted: Sund Fornuft fremover vil gøre en forskel.


Fokusgruppe: de unge

Fokusområde: uddannelse samt væresteder aften og nat.


Søren Frederiksen

Byrådskandidat
E-mail: sfr@signandbrand.dk
Telefon: 24 42 82 72

Jeg er 39 år og arbejder selvstændigt med reklame og markedsføring.   

Jeg er født, opvokset og bor i Kliplev. Jeg har kun en helt konkret mærkesag i mit valgprogram: det er at sikre, dyrke og udnytte de fantastiske muligheder vi har i Hele Aabenraa Kommune - med mennesket og det gode liv i fokus!  Og for at kunne få det skal vi skabe de bedste vilkår for borgerne og erhvervslivet, da de i synergi med hinanden skaber dette. Aabenraa Kommune består ikke kun af eet kraftcenter, men af en lang række af kraftcentre, med hver især deres mærkesager og interesser. 


Søren Frederiksen

Michael Gabrielsen

Byrådskandidat
E-mail: michael.gabrielsen@gmail.com
Telefon: 30 56 56 40Torben Groos

Byrådskandidat
E-mail: tg@brsj.dk
Telefon: 29 62 41 51

Jeg er 52 år, gift og har 2 hjemmeboende børn.

Jeg er aktiv i skolebestyrelsen ved Tinglev skole og hjælper med ved fodbold og badminton i Tinglev.

Jeg er meget interesseret i, at vores kommune skal være et sted man ønsker at flytte til.


Carina Underbjerg Hansen

Carina Underbjerg Hansen

Byrådskandidat
E-mail: cuh@aabenraa.dk
Telefon: 40 46 10 88

27 år

Bankrådgiver


Jeg er født og opvokset i Aabenraa Kommune. Jeg bor i Aabenraa sammen med min kæreste Thue. I min fritid udover politik, løber jeg engang i mellem, og har tidligere spillet håndbold i Ensted IF.


Til daglig arbejder jeg som bankrådgiver i Nordea Haderslev, hvor jeg har været ansat siden september 2009. I sommeren 2016 afsluttede jeg HD FR.


Jeg har været aktiv i politik siden 2008. Jeg har valgt at genopstille, da jeg gerne vil gøre en forskel for bl.a. ungdommen i kommunen, imens vi skal fortsætte den positive udvikling, der har været igennem de sidste 3,5 år.

 

Tillidserhverv:

Været byrådsmedlem siden 2014

Medlem af kultur- og fritidsudvalget

Næstformand i Farverhus beboerforening

 

Jeg vil bl.a. arbejde for:

·       at Campusråd Aabenraa skal være en vigtig spiller i kommunen

·       at der lyttes til forældrenes behov i forhold til børnepasning, herunder muligheden for mere fleksible åbningstider

·       at nattelivet skal være en del af byen

·       at alle vores folkeskoler skal have en plan for, hvornår alle børn og unge har fuld afgang til tablets eller PC’ere på lige vilkår.

·       at der fortsat bliver ført en ansvarlig økonomisk politik.

Følg mit arbejde på www.facebook.dk/StemCarina og www.instagram.com/StemCarinaUEivind Underbjerg Hansen

Byrådskandidat
E-mail: euh@euhteknik.dk
Telefon: 20 23 91 74

56 år

Jeg er vokset op i Hellevad og bor nu i Øbening udenfor Rødekro. Jeg har fire børn i alderen 18-27 år. Jeg er uddannet landbrugsmaskinmekaniker, og jeg er i dag selvstændig indenfor maskinstation, landbrug og vindkraft.


Byrådsmedlem siden 2014

Medlem af børne- og uddannelsesudvalget

Bestyrelsesmedlem i Arwos

Medlem af SE's repræsentantskab 

Næstformand i Rødekro vandværk

Suppleant i Spejdergårdens bestyrelse

Medlem af Venstres EU udvalg i Syddanmark


Mærkesager:

SE MULIGHEDER FREM FOR BEGRÆNSNINGER!

MINDRE BUREAUKRATI

BEDRE VILKÅR FOR ERHVERVSLIVET I KOMMUNEN

 Jeg vil arbejde for fokus på bedre vilkår for vores erhvervsliv, da det er vejen til bedre velfærd. Det kan bl.a. gøres ved at sagsbehandlingstiden vedrørende byggesager forkortes og forenkles.

Dertil vil jeg arbejde for, at vi fortsat har en erhvervs havn i Aabenraa Havn, da der er mange, både direkte og indirekte, arbejdspladser tilknyttet havnen.

En stemme på mig, er en stemme på en kommune i balance, og en kommune med mere vægt på sund fornuft. Vi skal styrke infrastrukturen, men vi må ikke glemme cykelstierne, og dermed øge trafiksikkerheden.


Vil du vide mere, så kig forbi min Facebookprofil:www.facebook.com/eivind.u.hansen.7 Du er velkommen til at ansøg om venskab eller tryk følg.  

 Eller find mig på Linkedin: eivindunderbjerghansen

EIVIND UNDERBJERG HANSEN

Heinrich Jochimsen

Heinrich Jochimsen

Byrådskandidat
E-mail: hj@maskincenter-felsted.dk
Telefon: 20 27 08 87

SAMMEN OM SUND VÆKST I HELE KOMMUNEN

• Udvikling i landdistrikterne
• Sætte borgerne i fokus
• Flere hænder til vedligeholdelse af

   bysamfund
• Tryghed og værdighed i alderdommen 

• Attraktive uddannelser til de unge
• Sund økonomi
• Omtanke og ydmyghed omkring

   brugen af borgernes penge Thomas Juhl

Byrådskandidat
E-mail: thomas@ravsted.dk
Telefon: 21 72 95 10
Bor i Ravsted
66 år
Gift med Ingelise, har to voksne ikke hjemmeboende drenge. Arbejder som produktionsmedarbejder hos SAPA Aluminium, Bedsted afdeling. Sidder i byrådet for øjeblikket hvor jeg sidder i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Derudover sidder jeg i Beredskabskommisionen. I min fritid er jeg aktiv i foreningslivet. Er brandmand, spejder og medlem af Rotary. Elsker hjemlig hygge, gerne med børn og især børnebørn. 

Mærkesag: Jeg vil arbejde for en samlet kommune hvor også de små lokalsamfund tilgodeses. Jeg vil arbejde for at lette det administrative arbejde for foreningerne.


Thomas Juhl

Lars Kristensen

Byrådskandidat
E-mail: lkri@aabenraa.dk
Telefon: 21 47 49 54

50 år
Gift med Vibeke og sammen har vi 3 børn på 19, 24 og 26 år.
Produktchef hos Hella A/S


Jeg vil arbejde for

- at sikre gode vilkår og økonomi til en værdig ældre- og handicappleje.

 - mere støtte til de frivillige i foreningslivet. Mange dele af vores samfund kan kun fungere ved hjælp af frivillige – og de yder en kæmpe indsats!

- at udvikle de kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter som brugerne efterspørger. 

- at styrke erhvervsmulighederne – og dermed basis for god økonomi til at drive og udvikle kommunen.Tine Riisgaard Lindbæk

Byrådskandidat
E-mail: tine.lindbaek@gmail.com
Telefon: 23 31 77 40

51 år

Kandidat I Rødekro.

 

Bor I Hønkys.

 

Er sygeplejerske på Fælles Akut Modtagelse (FAM), Aabenraa Sygehus.

 

Jeg vil gerne aktivt arbejde for at passe på vores landliv, lokalsamfund og landbrug og gerne flytte flere småfunktioner/institutioner og mindre virksomheder herud.

 

Jeg vil gerne støtte og lette muligheder for mindre virksomhedsdrift og iværksætteri.

 

Jeg vil gerne begrænse dokumentation og administration, så der er tid til at udføre dét det egentlig handler om, - at passe marker, dyr og mennesker og nyde livet …

 

Jeg vil gerne støtte og opmuntre lokale initiativer OG begrænse administrative krav; vores byfester og andre aktiviteter skal kunne gennemføres uden unødig administrativ arbejdsbyrde for lokale frivillige ildsjæle.

 

Jeg vil gerne medvirke til at oplyse om det gode liv i Aabenraa Kommune (kultur –og naturliv, børne –og uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder og infrastruktur).

 

Jeg vil gerne arbejde for, at vi tilgår og inddrager vores ældre mere i samfundet og det aktive liv.

 

Jeg vil gerne arbejde for, at vi får Aabenraa på TV Syd’s vejrkort – både bogstaveligt og i overført betydning … lidt humor er altid godt, men I skal ikke tage fejl … der ligger skam alvor bag ;-) 


Tine Lindbæk

Ditte Vennits Nielsen

Ditte Vennits Nielsen

Byrådskandidat
E-mail: frusauterne@gmail.com
Telefon: 27 64 26 82

Jeg er gift og har tre sønner. Arbejder som reporter ved Gråsten/Bov Avis og driver en lille 2.nd hand luksus shop i fritiden. Jeg vil arbejde for et sundt, smukt og vækstende lokalområde for både unge og gamle


Kaj Dam Rasmussen

Byrådskandidat

E-mail: runge@dyrhave.dk
Telefon: 53 58 04 07

Adresse: Dyrhave 74, 6200 Aabenraa

Kandidat på Løjtland               

Alder: 66 år

Regnskabsassistent 

Samlevende med Else Runge Petersen

 

Fritiden bruges på vores store have, samvær med familien, foreningsarbejde m.m.

Desuden får jeg lidt motion som fodbolddommer.

 

Jeg har over 20 års erfaring med byrådsarbejde fra Juelsminde, Ølgod og Varde

 

Bosat i Aabenraa siden 2009 

Aktiv i Venstre Aabenraa siden 2010

Formand for Aabenraa lokalforening siden 2016

 

Mærkesager jeg vil arbejde særligt for:

 

Et stærkt og aktivt Kultur- og Fritidsliv

Gode lokale ældrecentre

Velholdte veje, stier og pladser – også uden for Aabenraa by

Områdefornyelsen i Løjt Kirkeby skal gennemføres


Kaj Dam Rasmussen

Peter Grove Stentoft

Peter Grove Stentoft

Byrådskandidat
E-mail: pg.stentoft@gmail.com
Telefon: 51 55 81 55

Jeg arbejder i dag som Udviklingschef på Aabenraa Havn, hvor jeg arbejder med projekter som Sydhavn, arealerne ved Ensted og nord for Kilen. I min hverdag har jeg en tæt dialog med erhvervslivet i og udenfor kommunen, da jeg gennem mit arbejde skal skabe attraktive vilkår for eksisterende virksomheder og tiltrækker nyt erhverv til kommunen. Inden min ansættelse ved Aabenraa Havn, har jeg arbejdet med virksomhedsudvikling i 14 år i bl.a. LandboSyd, et privat investeringsselskab og i forbindelse med kommunesammenlægningen af Tønder Kommune, hvor jeg også varetog opgaver indenfor erhvervsudvikling. 

- Alder: 45 år 

- Civil Status: Gift med to skolebørn, 8 og 11 år

- Bopæl: Aabenraa 

- Uddannelse: Cand. Negot., HD Finansiering og Prince2 certificering 


Politiske mål

Mit overordnede politiske mål er, at styrke og udvikle vores kommune, så vi står klar til at møde de udfordringer, vi står overfor bl.a. urbanisering og den demografiske udvikling. Vi har en fantastisk by med et stort potentiale – et potentiale vi skal udfolde i den kommende periode til gavn for fremtidens Aabenraa kommune. Derfor en mine overordnede politiske mål: • Vores virksomheder skal have de bedste vilkår for vækst og skabelse af arbejdspladser 

• Vi skal sikre, at der er kvalificerede medarbejdere til rådighed for erhvervslivet 

• Vi skal tiltrække flere nye uddannelsesinstitutioner – det løfter kompetenceniveauet, giver aktivitet og vækst til vores kommune 

 • Jeg vil arbejde for en styrkelse af folkeskolerne – vi skal være blandt de bedste 

• Jeg vil arbejdet for et stærkt og alsidigt foreningsliv, hvor frivillige motiveres og mødes af en kommune, som vil mere… 

• Flere kulturtilbud, musikarrangementer og byrum for de unge 

• Jeg vil arbejde for en værdig alderdom med højere normering til varme hænder – vi skal rettidigt investere og forberede os på et stigende antal ældre Alt dette for at gøre Aabenraa kommune til et endnu bedre sted at bo, og tiltrække bosætning.


Bent Sørensen

Byrådskandidat
E-mail: bso@aabenraa.dk
Telefon: 20 29 05 20


Bent Sørensen

Hans Peder Thomsen

Hans Peder Thomsen

Byrådskandidat
E-mail: hp@danprivat.dk
Telefon: 40 42 33 44

Alder             51 år
Civilststand    Gift med Lene Thomsen
Børn              2 piger på 15 år
tlf.                40423344
mail               hp@danprivat.dk
Adresse          Frueløkke 153, 6200        Aabenraa

Attraktiv kommune.
Jeg vil arbejde for at Aabenraa skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i og en attraktiv bosætningskommune.
Befolkningsfremgang har betydning for, at vi har også fremover har en sund økonomi
og dermed bl.a. kan yde en god ældrepleje, sikre en attraktiv folkeskole
samt en fornuftig drift af kommunens infrastruktur.


Martin Ugilt Thomsen

Byrådskandidat
E-mail: muth@aabenraa.dk
Telefon: 40 46 03 71


Martin Ugilt Thomsen

Hans Philip Tietje

Hans Philip Tietje

Byrådskandidat
E-mail: hpti@aabenraa.dk
Telefon: 40 33 81 21


Civil status:

Jeg er 66 år, Gårdejer og medlem af Regionsrådet og Byrådet


Mærkesager:


- Social tryghed forenet med størst mulig frihed og selvstændighed for det enkelte menneske.
- Udvikling i hele kommunen

- Tryghed og gode offentlige tilbud til alle generationer.
- Grænseoverskridende samarbejde

Philip Tietje

Byrådskandidat
E-mail: pti@aabenraa.dk
Telefon: 61 33 66 77


Philip Tietje

Jens Wistoft

Jens Wistoft

Byrådskandidat
E-mail: jens@mulsmark.dk
Telefon: 20 13 36 99Lone Bakowsky

Byrådskandidat
E-mail: lonebakowsky@gmail.com
Telefon: 22 33 52 72

Alder : 43 år

Kandidat i Kruså

Gift med Henrik, sammen har vi 3 voksne børn og 2 børnebørn.Mærkesager:

Jeg vil arbejde for bedre kontakt med det lokale erhvervsliv og gode vilkår for at drive deres forretning. Vi skal bruge de resourser vi har indenfor kommunegrænsen.

Kvalitet og faglighed skal altid stå i første række når vi snakker ældreplejen.

Vi må ikke spare foreningerne væk ved at skære i tilskuddene. Det er prisværdigt og enestående når der fortsat er folk der stiller sig til rådighed for frivilligt arbejde.


Følg mig på  Preben Søndergaard

Preben Søndergaard

Byrådskandidat
E-mail: Preben.sondergaard@bshg.com
Telefon: 30 74 51 69