Kommuneforeningen

13. juli 2021

Venstre i Aabenraa kommune ledes af kommuneforeningens bestyrelse. Medlemmerne er valgt dels i kraft af Venstres vedtægter, dels ved direkte valg blandt alle Venstres medlemmer på den årlige generalforsamling. 

Formanden for Venstres Kommuneforening i Aabenraa Kommune er Lorens Peter Jørgensen.

Lorens Peter Jørgensen

Lorens Peter Jørgensen 

Formand for Kommuneforeningen 
E-mail: lp.j@dlgtele.dk
Telefon: 30 63 29 53

Naldtangvej 1, Varnæs
6200 Aabenraa

Bjarne Thomsen 

Næstformand
 Formand for Tinglev Venstres vælgerforening
E-mail: bjt@bbsyd.dk
Telefon: 40 16 24 16


Helle Lausten

Helle Lausten

Sekretær
Formand for Rødekros Venstre Vælgerforening

E-mail: Laustenhelle@gmail.com
Telefon: 29 63 89 76


Kurt Kjeldsen 

Kasserer
E-mail: kukj@youmail.dk
Telefon: 61 20 48 84


Kurt Kjeldsen
Leif Andersen

Leif Andersen 

Formand for Bov  Venstres vælgerforening
E-mail: leifcandersen@outlook.dk
Telefon: 53 55 29 92


Karsten Riis Lange 

Formand for Venstre Lundtofts vælgerforening
E-mail: venstre-lundtoft-krl@dphj.dk
Telefon: 29 26 37 14


Karsten Riis Lange
Kaj Dam Rasmussen

KAj Dam Rasmussen  

Formand for Venstre Aabenraa vælgerforening
E-mail: kr@dyrhave.dk
Telefon: 53 58 04 07


Henrik Fallesen Ravn

Valgt af VU 
E-mail: henrik@ravn1.dk
Telefon: 42 19 78 61


Henrik Fallesen Ravn
Hanna Tietje

Hanna Tietje 

Valgt af VU 
E-mail: hanna.tietje@gmail.com
Telefon: 42 50 72 20


Else Runge Petersen 

Repræsentant for LOF Syd 
E-mail: runge@dyrhave.dk
Telefon: 21 71 53 06


Anders Jessen

Anders Jessen 

Generalforsamlingsvalgt regionsbestyrelses-medlem
E-mail: anderscjessen@outlook.dk 
Telefon: 23 44 16 66


Knud Petersen

Medlem valgt på generalforsamlingen 
E-mail: kap1965@hotmail.com
Telefon: 31 45 61 42


Hans Peder Thomsen 

Medlem valgt på generalforsamlingen 
E-mail: hapth@tdc.dk
Telefon: 40 42 33 44


Lone Bakowsky 

Medlem valgt på generalforsamlingen 
E-mail: lonebakowsky@gmail.com
Telefon: 22 33 52 72


Lone Bakowsky

James Rickmann

Medlem valgt på generalforsamlingen 
E-mail: jwr@steenssen.com
Telefon: 29 25 23 94


Andreas Bonde

Medlem valgt på generalforsamlingen 
E-mail: abonde10@gmail.com
Telefon: 51 74 37 65