Venstre i Aabenraa kommune ledes af kommuneforeningens bestyrelse, og nedenfor ses listen over bestyrelsesmedlemmerne.  

Lorens Peter Jørgensen 

Formand for Kommuneforeningen 
E-mail: lpjorgensen@outlook.dk
Telefon: 30 63 29 53

Naldtangvej 1, Varnæs
6200 Aabenraa

Anders Jessen

Næstformand 
Formand for Venstre Lundtoft Vælgerforening
Regionsbestyrelsesmedlem

E-mail: anderscjessen@outlook.dk 
Telefon: 23 44 16 66

Henrik Holsteen Jessen

Formand for Venstre Aabenraa Vælgerforening

Sekretær

E-mail: henrikholsteenjessen@gmail.com
Telefon: 61 46 80 27


Kurt Kjeldsen 

Kasserer

E-mail: kurtkj@.gmail.com

Telefon: 61 20 48 84

Hans Petersen 

Formand for Tinglev Venstre Vælgerforening


E-mail:hpetersen@firma.tele.dk

Telefon: 20 31 95 54


Tage Clausen 

Formand for Venstre Rødekro Vælgerforening

E-mail: tclausen@stofanet.dk

Telefon: 51 51 29 24

Henning Damm Johansen

Medlem af Venstre Aabenraa Vælgerforenings bestyrelse  


E-mail: henningdamm@icloud.com

Telefon: 29 91 17 11

Lars Kristensen

Medlem af Bov Venstre Vælgerforenings bestyrelse

E-mail: Lars.Kristensen.Bov@gmail.com

Telefon: 21 47 49 54Preben Søndergaard

Medlem af Venstre Rødekro  Vælgerforenings bestyrelse
E-mail: preben.sondergaard@bshg.com

Telefon: 30 74 51 69

Allan Jacobsen

Medlem af Venstre Bov Vælgerforenings bestyrelse

E-mail: aj@scandilog.dk

Telefon: 20 77 10 72

Andreas Bonde

Medlem af Venstre Tinglev Vælgerforenings bestyrelse

E-mail: abonde10@gmail.com

Telefon: 51 74 37 65

Navn følger 

Repræsentant for kredsbestyrelsen


E-mail: 
Telefon: 


Thorbjørn Staugaard

Repræsentant for LOF Syd

E-mail: bt-staugaard@dlgtele.dk
Telefon: 40 40 60 87