TAK FOR OPBAKNINGEN VED FOLKETINGSVALGET

Den 1. november 2022 var danskerne til stemmeurnerne for at vælge et nyt Folketing. I Venstre Aabenraa stillede vi med en rigtig stærk kandidat: Jacob Chr. Nielsen fra Sdr. Vilstrup ved Haderslev.  

Jacob blev desværre ikke valgt  denne gang, men han og vi i Venstre Aabenraa er meget glade for de over 1.700 personlige stemmer, som tilfaldt Jacob. TAK til hver og en, der stemte på Jacob!

Dermed har vi i Venstre Aabenraa rigtig meget at bygge på frem mod næste Folketingsvalg!


Jacob Chr. Nielsen fra Sdr. Vilstrup syd for Haderslev blev valgt som ny folketingskandidat for Aabenraa-kredsen den 17. august 2022 på Folkehjem i Aabenraa. 

Læs mere om Jacob på hans hjemmeside og på Facebook.

www.jacobchrnielsen.dk 

_____________________________________________________________

Venstres RESULTAT VED KOMMUNALVALGET 2021

Venstre i Aabenraa kommune opnåede ved valget november 2021 næsten samme andel af stemmerne som ved kommunalvalget i 2017. Resultatet er et uændret antal byrådsmedlemmer, nemlig 11. Se de valgte under punktet 

Medlemmer byråd 2022

Er man interesseret i stemmetallene på kandidater og på afstemningssteder kan følgende link anvendes:

KMD Valg Venstre - Kommunalvalg i Aabenraa kommune


vENSTRES RESULTAT VED REGIONSRÅDSVALGET 2021

Venstre i Aabenraa kommune er igen repræsenteret i Regionsrådet. Jens Wistoft er kommunens lokale repræsentant.

Er du interesseret i resultatet af regionsrådsvalget i Aabenraa kommune kan du se mere her:

KMD Valg Venstre - Regionsrådsvalg i Aabenraa kommune


Lokalbestyrelser

Venstre 5. december 2022

På denne side offentliggør vi senere en oversigt over medlemmerne af Venstres 5 vælgerforeninger. 

Oversigten over de 5 vælgerforeninger vil kunne tilgås her: 

Venstre Aabenraa Vælgerforening
Venstre Rødekro Vælgerforening
Venstre Lundtoft Vælgerforening
Venstre Tinglev Vælgerforening
Venstre Bov Vælgerforening

____________________________________________________________________________________

Vil du være frivillig hos Venstre? 

I…

LÆS MERE