Kredsbestyrelsen

1. maj 2019

Kredsbestyrelsens fornemste opgave er at få kommuneforeningens folketingskandidat valgt. Det er dem, der forbereder folketingsvalget mellem valgene.


Leif Andersen

Kredsformand, Bov
E-mail: leifcandersen@outlook.dk
Telefon: 53 55 29 92Peer Heitmann Madsen

Næstformamd
E-mail: phm@etuforsikring.dk
Telefon: 40 90 20 62Birgit Møller

Birgit møller

Sekretær, Lundtoft
E-mail: birgit.efm@gmail.com
Telefon: 30 49 89 78Kurt Kjeldsen

Kasserer
E-mail: kukj@youmail.dk
Telefon: 61 20 48 84


Kurt Kjeldsen

Lorens Peter Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: lp.j@dlgtele.dk
Telefon: 30 63 29 53


Torben Nissen 

Bestyrelsesmedlem
E-mail: torben.nissen@bbsyd.dk

Telefon:  51 37 99 56

Torben Nissen

Preben Søndergaard

Preben Søndergaard

Medlem
E-mail: preben.sondergaard@bshg.com

Telefon: 30 74 51 69Bjarne Thomsen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: bjt@bbsyd.dk
Telefon: 40 16 24 16


Henrik Ravn

Henrik Ravn 

VU-formand
E-mail: henrik@ravn1.dk
Telefon: 42 19 78 61